Gij zijt waarlijk het Zelf en daarom vrij!

De kenner van de waarheid is nooit ellendig in deze wereld, want het ganse universum wordt door hemzelf alleen gevuld.

Verjaardag A. en L.

29 september 2004 Agastya en Lopamudra hebben gisteren in Noordwijk, in hun appartement van het Huis ter Duin complex, hun beider verjaardag 28/29 sept, gevierd. Vele zakenvrienden uit binnen- en buitenland, leerlingen van de yogacentra, kennissen en kinderen hebben er een onvergetelijke dag van gemaakt. Hierbij willen zij iedereen hartelijk bedanken voor de warme gelukwensen, prachtige bloemen en de vele cadeaus. De giften, in totaal ongeveer 125.000 euro, gaan naar goede doelen in India.

Ter nagedachtenis aan een groot Soefi Meester.

Op 17 juni 2004 heeft Pir Vilayat Khan, de oudste zoon van Hazrat Inayat Khan die het Soefisme naar het Westen bracht, zijn lichaam verlaten en is de eeuwigheid binnen gegleden. Hij was een groot Soefi, een nederig mens met een onberispelijke geest die tijdens zijn leven meesterschap bereikte. Hij heeft zijn leven in dienst gesteld van het Soefisme en het werk waartoe zijn vader hem had voorbestemd, volbracht. Met name in de VS richtte hij vele Soefi centra op, reisde ontzettend veel en heeft ontelbare lezingen gegeven. Hij schreef een aantal boeken waarin hij zijn eigen inzichten en een verdere geestelijke ontwikkeling openbaar maakte. Het vermogen van zijn aanwezigheid heeft in mensen deuren geopend waardoor een geestelijk leven kon beginnen of voortgezet kon worden. Wij gedenken hem in liefde, met oprechte eerbied en respect die hem toekomen.

Streven naar volmaaktheid
Verlangen naar vrijheid en meesterschap
Zoeken naar zuivere Waarheid en onvermengd Geluk

De identiteit van het individuele zelf, met het transcendente Zelf, met de hoogste Realiteit verwezenlijken

Interesting facts you did not know about Sufism

Many people haven’t heard of Sufism by now. Those who heard about it believe it is a mixture of Hinduism and Islam. But the truth is quite far from that. If Hinduism is characterized by having several gods – it is polytheism, Islam is a radical monotheism and it has nothing to do with Hinduism. In dictionary you read that Sufism is a mystical current in Islam, but in reality it is an ancient organization to which free thinkers, politicians, poets and scientists have adhered.

Principles of Sufism

People from all walks of live were or are Sufis. Their ideas and advices remain popular these days because they speak of truth, morality and principles. Sufi teachings and proverbs have similarities to Confucianism, Taoism and Zen Buddhism and those who adhere to Sufism promote harmony and peace between the Muslims and the Hindus. Back in time, there were many conflicts between Islamists and Sufis. If the first ones slaughtered the Sufis and caused many damages to them, the second ones just stood there and they did not fight back.

Sufism is not a separate sect of Islam. The fact is that it can be found within Shi’a and the Sunni sects and they somehow range from devoutly orthodox Muslims to mystics. One of the most important beliefs of Sufis is that experience of God can be accomplished in this one, not after our death. This is why they are characterized by quietism, ascetism and intimate and personal love of God.

The origins of Sufism still stir considerable debates. Some of the scientists who searched for the origins of Sufism say that is it is influenced rather by Christian monasticism than by Indian, Greek or Persian ideas. Those who spent their time on https://www.escortdirectory.com/escorts-amsterdam-131/ can find redemption in Sufism. It is important to give up to you bad habits and put away temptations, even though you will find them all over.

Sufis know that there is no greater scripture than nature. Nature is life itself and instead of looking for wonders outside, in this nature, people should see how wonderful their heart really is. A study of life is seen as the greatest of all religions and no matter how hard you will try, you will never find a study greater or more interesting than life. Sufis have souls of poets

Sufis affirm the inherent goodness of man. What they preach is that if we explore ourselves, we will find great powers within us. When you have a question of concern, keep in mind that God is the answer to any of them. The only thing that limits God is his name. But if you wish to be and get better, never take the example of another as an excuse for your own wrongdoing.

A normal man will judge another one from his own moral standpoint, but a Sufi will also consider the point of view of another. Wisdom is in understanding, not in words, and speaking about it is way easier than living it. Embrace Sufism and see the good in everything surrounding you!