De moeilijkheid om de verheven natuur te begrijpen en te beschrijven, ligt in het feit dat zij in wezen bewustzijn en vermogen van het Oneindige is.

Het Zelf is de Getuige, alles met zijn leven doordringend, volmaakt, de Ene, vrij.

Waarlijk Gij doordringt dit universum en dit universum heeft waarlijk zijn bestaan in U.

Gij zijt van nature het Pure Bewustzijn.

Slechts zolang ge in de waan verkeert dat ge gebonden zijt, gelden u de gedachten: "Gebondenheid" en "Bevrijding". Bekijk Uzelf en onderzoek: "Wie is gebonden"? En de gedachte "gebondenheid" zal verstuiven, slechts het eeuwige vrije is tijdloos werkelijk. Kan dan de gedachte "bevrijding" verder bestaan?

Het openstellen voor een oneindigheid boven ons, voor een eeuwige Tegenwoordigheid, een grenzeloos Zelf, een oneindig Zijn, een oneindigheid van Bewustzijn, een oneindigheid van Gelukzaligheid.

Aan alle Mureeds,

Aangezien er eenige onzekerheid bestaat bij een groot aantal Mureeds, ten aanzien van de verschillende aanspraken op het Leiderschap van de Soefi Beweging of de Soefi Orde, is het wenselijk om op dit oogenblik U ter beschikking te stellen de gegevens van de officieele en wettige achtergrond van Hazrat Pir-O-Murshid Inayat Khan’s opvolging. Ik ben er zeker van, dat ge belangstelling zult hebben voor deze gegevens, indien gij Mureed zijt, en eveneens voor de maatregelen, die ik heb genomen, om die opvolging te verwezenlijken.

De Soefi Orde, geschiedenis en traditie.

Wij weten, dat de Goddelijke Boodschap die tot de wereld is gebracht door onze Meester, Hazrat Pir-O-Murshid Inayat Khan van veel wijder strekking is, dan het geraamte van een Orde of een Beweging, maar dat die Boodschap groeide uit de wortels van een oude traditie, namelijk de Orde van de Chichti Sufis van Ajmer, India. Wanneer wij het woord Soefi gebruiken wat de juiste naam is voor bepaalde Orden in het Oosten, kunnen wij nooit de draad doorsnijden, die ons verbindt met de afstamming uit de traditie.